Asutatud 1875
22. oktoober 2020KOOLIST  |  ÕPPETöö  |  INIMESED  |  HUVITEGEVUS  |  UUDISED
» Koolist
» Õppetöö
» Inimesed
» Huvitegevus
» Uudised
» Sündmuste kalender
UUDISED
Õpetajate päev
[29.09.2020 15:11]
Juba esmaspäeval, 5. oktoobril tähistame õpetajate päeva!
Rääma kooli fondi stipendiumid 2021.aastaks
[27.09.2020 00:00]
Eesti Rahvuskultuuri Fond on alustanud taotluste vastuvõttu 2020/2021.õ.a. stipendiumideks ja toetusteks.

Rääma kooli fond

Algatatud 2008. aastal Valter Ojakääru poolt eesmärgiga toetada Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed ja võimaldada neil arendada oma loomingulisi andeid.

Fondi koduleht asub SIIN.

Jagamisele tuleb 1 300 eurot.

Taotlusi võetakse vastu 1. septembrist kuni 15. oktoobrini. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta SIIN.

Taotluste vastuvõtt lõpeb neljapäeval, 15. oktoobril 2020.

Taotlusi stipendiumidele saab käesoleval aastal esitada E-ANKEEDI kaudu SIIN.

Lisainfo telefonil 4437960 või meiliaadressilt elmo/ÄT/raama.ee
Elmo Joa
Rääma Kooli fondi halduskogu sekretär
Toitlustamine koolis.
[26.09.2020 00:00]
.
Koolisöökla menüüga

12.10-16.10.2020. tutvu SIIN.
05.10-09.10.2020. tutvu SIIN.
28.09-02.10.2020. tutvu SIIN.
21.09-25.09.2020. tutvu SIIN.
14.09.-18.09.2020. tutvu SIIN.
07.09.-11.09.2020. tutvu SIIN.
02.09.-04.09.2020 tutvu SIIN.


Hommikupuder igal koolipäeva hommikul enne ja pärast esimest tundi.
Spordinädal 2020
[14.09.2020 14:36]
Palju erinevaid tegevusi ja võistlusi.
ÕPILASPILET 4. ja 7.klasside õpilastele
[11.09.2020 00:00]
Alates 2017/2018. õppeaastast kasutavad kõik Pärnu linna koolid õpilaspiletina plastikkaarti, millel on peal õpilasest värviline pilt (suurus 3x4 cm). Ühtlasi saab õpilaspiletit kasutada ka bussisõidukaardina.

Anname teada, et 4. ja 7.klasside õpilastele väljastatakse uus õpilaspilet. Need õpilaspiletid väljastatakse õpilasele tasuta.
Õpilaspileti olev foto ei tohi olla vanem kui 1 aasta. Enamusel 4. ja 7.klassi õpilastel on meie andmebaasis olev foto vanem kui 1 aasta.

Palume kooli e-posti aadressile kool@raama.ee saata digitaalne foto jpg formaadis.
Palun fotofaili nimeks panna õpilase nimi ja isikukood.
Fotosid ootame kooli e-posti aadressile hiljemalt 20.septembriks.
Õpilaspileti duplikaadi väljastamine
[11.09.2020 00:00]
Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti duplikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010

Selgituseks märkida – Pärnu Rääma põhikool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile, st palume saata kool/ÄT/raama.ee või tuua kohapeale pangaülekande maksekorraldus.
Tähistame vanavanemate päeva!
[10.09.2020 15:47]
Rääma õpilasesindus kutsub märkama ja meeles pidama vanavanemaid!
Juba sellel pühapäeval, 13. septembril tähistatakse vanavanemate päeva. Seoses sellega, ootab õpilasesindus vahvaid pilte vanavanematega.
Ootame ka vanemaid pilte või siis tänapäevasel veebivahendusel tehtud pilti- olge loovad 🙂
Pilte ootame kuni 18. septembrini, raama6e@gmail.com
NB! Palun kindlasti küsi enne luba, et seda pilti võiks ka jagada.

Ja mis peamine, pea oma vanavanemaid meeles- IGAPÄEV!
Olge hoitud!
Hoiame end - põhimõtted!
[31.08.2020 15:52]
Pärnu Rääma Põhikoolis algab 145. koolisügis.
Algav õppeaasta ei ole päris sarnane varasematega. COVID-19 levik on toonud muutused koolikorraldusse. Kooliaasta algab kontaktõppega ja tunniplaani järgi, kuid oleme vajadusel valmis minema kas osalisele või täielikule distantsõppele.

Ootame kõigilt koolipere osapooltelt mõistvat suhtumist ja lähtumist järgnevatest põhimõtetest:
- Kõigil lastevanematel ja õpilastel on Stuudiumis õiged ja toimivad kontaktandmed (telefon, kodune aadress, e-post).
- Kooli tulevad ainult terved lapsed, haigustunnustega lapsed jäävad koju ning vanemad teatavad sellest klassijuhatajale.
- Haigestunud lapsed saadetakse koolist koju, millest teavitame koheselt vanemaid.
- Reisilt naastes pea kinni Välisministeeriumi kodulehel olevatest nõuetest SIIN.)
- Jälgi enda tervislikku seisundit tähelepanelikult.
- Lapsevanemad ei viibi ilma loata koolihoonetes (vt. kodukorra punktid 50. ja 51.)
- Lapsevanemad õpetavad ja juhivad oma lapse tähelepanu ning tuletavad regulaarselt meelde käte pesemise ja/või desotamise vajadust.
- Kui teie pere lähikondsete seas tuvastatakse nakatumine, siis püsite kodus. Kodusele õppele jäämisest teavitab lapsevanem koheselt klassijuhatajat või kooli juhtkonda.
- Vahetundides viibivad õpilased maksimaalselt õues, palume riietumisel seda arvestada.
- Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad peamiselt õues.
- Me täiendame ja täpsustame reegleid vastavalt vajadusele ning anname kõigile koheselt teada.
- Kui sul on mure, siis tule ja räägi sellest meile – klassijuhatajale, sotsiaalnõunikule, koolipsühholoogile, õppejuhile, HEV-koordinaatorile või koolijuhile.

Meist kõigist sõltub, kuidas me harjumatute oludega kooliaasta kestel toime tuleme.
Iga laps, õpetaja, lapsevanem ja lähikondne – oleme ettevaatlikud ja hoiame üksteist!

Vahvat, ettevõtlikku ning toimekat kooliaastat soovides,

Elmo Joa
koolijuht
INFO haridusasutuste kohta Pärnus
[17.03.2020 12:32]
Siit leiad kõik olulise ühest kohast - tutvu SIIN.
Rääma koolipere ootab kõiki sõpru külla
[30.01.2020 13:52]
Sõbrapäeva laat avatakse kell 11:30 ja kestab kuni 13:30ni.

Ootame kõiki sõpru külla.
ARNO koolitus lapsevanematele
[22.01.2020 12:51]
Jaanuar on just paras aeg, et valmistuda 1.septembril kooli tulemiseks!
Lapsevanem, kelle laps läheb sügisel esimesse klassi, ootame sind ARNO kasutamise koolitusele:

12. veebruaril kell 17:30 Pärnu Keskraamatukogu suures saalis.
17. veebruaril kell 17:30 Audru Koolis
18. veebruaril kell 17:30 Paikuse Põhikoolis
19. veebruaril kell 17:30 Tõstamaa Keskkoolis

Lisainfot vaata SIIT.
Jõulupeod 2019
[26.11.2019 09:36]
Jõulud pole enam kaugel..
Kiusamisvaba Kool
[05.09.2019 00:00]
Pärnu Rääma Põhikoolis rakendatakse alates 2013/14 õppeaastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:
• aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
• sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
• on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
• haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
• ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:
• viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
• uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
• levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
• kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:
Kristiin Neiman, kristiin/ÄT/raama.ee, 56925340
Tuuli Joa, tuuli/ÄT/raama.ee, 56668004
Riina Arva, riina/ÄT/raama.ee, 53926000
Leelia Siimer, leelia/ÄT/raama.ee, 5237210

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:
KiVa koduleht.
KiVa programmi Facebooki leht.
1.b ja 2.a osalesid rahvusvahelises lugemisprojektis
[06.06.2019 13:42]
Kooliaasta hakkab lõppema ja 1.b ja 2.a klass said uhke tunnistuse. Mõlemad klassid on edukalt osalenud rahvusvahelises lugemisprojektis Meie Väike Raamatukogu. Olete tublid 1.b ja klassijuhataja Aive Jõffert ja 2.a klass ja klassijuhataja Kadri Päästel.
9. klasside lõpuaktus 2019
[03.06.2019 10:44]
Pärnu Rääma Põhikooli 9. klasside lõpuaktus toimub 15.juunil algusega kell 13:00 Endla teatris.
Taaskasutusprojekt 2.c klassi moodi
[24.05.2019 13:15]
2.c klassi õpilased uurisid, kui palju ja missugust prügi nende kodus tekib ning üheskoos arutleti, kuidas on võimalik prügi taaskasutada. Valmisid vahvad meisterdused, millest tehti klassis näitus.
Õunaaia aktus
[17.05.2019 09:43]
Viimane koolipäev ja õunaaia aktus toimub sellel õppeaastal laupäeval 8.juunil kell 11:00.
Viimane koolikell
[17.05.2019 09:42]
9. klasside tutipäev toimub teisipäeval 28.mai.
Projekt
[03.05.2019 11:01]
2.a, 2.b, 2.c klass tegid vahva projekti "Suhkur meie toidus". Projekt kasvas välja loodusõpetuse teemast "Tervislik toitumine". Projekti käigus uurisid lapsed, kui palju suhkrut sisaldab 100 ml või 100 mg toode. 2.a klass uuris piimatooteid, 2.b klass karastusjooke ning mahlasid ja 2.c klass maiustusi. Projekti lõpptulemustest on näitus üleval algklasside korrusel.
Aitäh vahvad näituse eest! Suur aitäh ka tegusatele õpetajatele- Kadri Päästel, Merike Männika ja Kelly Ornefeldt.
Kevadkontsert ja tublide õpilaste tunnustamine
[29.04.2019 11:38]
Rääma Kool kutsub kõiki sõpru, tuttavaid, pärnakaid ja linnakülalisi meie kevadkontserdile.
Spordi- ja tervisenädal
[08.04.2019 10:29]
Spordi- ja tervisenädal sai alguse.
Emakeelepäeva 2.-4. klasside tublimad
[01.04.2019 14:59]
I klass
1. Mart Kelder 1c õp Andra Pärnamets
2. Henrik Feldmann 1b õp Aive Jõffert
3. Miia Peetri 1a õp Annemai Talts
Eripreemia Laur Tammesson 1b õp Aive Jõffert

II klass
1. Uku Raiesmaa 2b õp Merike Männik
2.- 3. Karmo Kovaljov 2b õp Merike Männik
2.- 3. Karl Hendrik Tamar 2b õp Merike Männik
Eripreemia Laura Post 2c õp Kelly Ornefeldt

III klass
1. Katrina Kazakova 3c õp Signe Heindla
2. Rianna Kaljulaid 3c õp Signe Heindla
3. Ats Vabamäe 3b õp Angela Rähmonen
Eripreemia Martin Lee 3c õp Signe Heindla

IV klass
1. Laine Silaja 4c õp Leelia Siimer
2. Liisa Kuljasova 4b õp Aive Vainu
3. Laura Rebane 4c õp Leelia Siimer
Eripreemia Sofja Ivaštšenko 4a õp Milvi Mihhels
Rääma kooli Pärnu päev 2019
[25.03.2019 19:49]
Laupäeval, 6.aprillil kell 10.00 on kooli eriliselt oodatud sügisel kooliteed alustavad lapsed koos peredega. Sissepääs valge maja rohelisest uksest.

Päeva alustame üheskoos saalis kell 10.05
Pärast seda lähevad lapsed koos õpetajatega klassiruumidesse, lapsevanematega räägime saalis meie koolist ning koolitulemisest.

Päeva lõpetame üheskoos kell pool kaksteist kooli võimlas.

Parkimine kooli territooriumil sissesõiduga lasketiiru ning Oja tänava poolsetest autoväravatest.

Kohtumiseni koolis!
Emakeelenädal 2019
[11.03.2019 10:38]
Käes on emakeelenädal.
Võõrkeelte nädal
[03.03.2019 19:42]
Võõrkeelte nädal toob palju põnevat.
Vastlapäev
[03.03.2019 19:40]
Vastlaliu saab igaüks tehtud, tule vaid õigel vahetunnil võimlasse
Koolitused 2019/2020. õppeaastal 1. klassi mineva lapse vanematele
[19.02.2019 13:48]
Hea lapsevanem!

Kaugel ei ole aeg, kus Pärnu linnavalitsus hakkab määrama ARNO programmis I klassi minevatele lastele elukohajärgseid koole. Pärnu linnas määratakse elukohajärgne kool lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt, seega ei pea lapsevanem kooli registreerimiseks avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga ning kooli kaugus lapse elukohast.

Kooli määramisel lähtub programm ARNO koolitee pikkusest ja koolihoonete mahutavusest. ARNO läheneb asjale paindlikult ja paigutab kooli täpselt nii palju lapsi, kui on õppekohti ning määrab lapsele elukohalähedase kooli. Kui kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui seal on õppekohti, valib arvutisüsteem välja läheduselt järgmise kooli. Õpilaste rohkusel elukohajärgsesse kooli arvestatakse ka rahvastikuregistri sissekande aega.

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil elektroonilise programmi ARNO kaudu. Kui määratud elukohajärgne kool on lapsele sobiv, siis teeb vanem ARNOs kooli vastuvõtu taotluse. Pärast vanema poolt taotluse esitamist hakkavad koolid lapsi koolinimekirjadesse kinnitama. Juhul kui koolivalik ei ole vanemale sobiv on võimalik teha kuni 10. aprillini ARNOs taotlus kooli muutmiseks. Taotlused vaatab läbi linnavalitsuse komisjon.
Kuidas siseneda ARNO süsteemi ja milliseid toiminguid süsteemis teha? Kuidas haridussüsteem ARNO lastele koolikohad määrab? Kuidas teha taotlus kooli vastuvõtuks või koolikoha muutmiseks? Kuidas taotleda ARNOs koolimineva lapse toetust? Kuidas toimida siis kui laps läheb varem kooli? Millised on ARNO võimalused huvikoolidesse ja pikapäevarühma registreerimisel? Neile ja paljudele teistele küsimustele anname vastused I klassi minevate lapsevanemate koolitusel, kuhu ootame 2019 aasta sügisel I klassi minevate laste vanemaid.

Koolitused 2019/2020 õppeaastal 1. klassi mineva lapse vanematele:
28. veebruaril kell 17.30 Pärnu Linnavalitsuse III korruse saalis nr 346
4. märtsil kell 17.30 Paikuse Põhikoolis
5. märtsil kell 17.30 Audru Koolis
7. märtsil kell 17.30 Tõstamaa Keskkoolis

Vaata lisaks: Vastuvõtt põhikooli.

Lisainfo:
444 8260
arnoinfo[at]parnu.ee
Matemaatika olümpiaadi tulemused
[18.02.2019 13:00]
Matemaatika olümpiaadi linnavoorus olid tublid Meriliis Saal 7B, Uku Pinnar 7A, Aare Nukk 7A, Frido Mighel Ojaste 7A, Joonas Leemet 8A, Karel Allik 8A, Magnar Liier 8A, Elena Sutt 9A ja Villem Laur 9A.
Aitäh teile!
Suur tänu õpetaja Kersti Randväli juhendamise eest!
Nuputa!
[18.02.2019 12:57]
Ülelinnalisel Nuputa võistlusel esindasid meie kooli Meriliis Saal, Aare Nukk ja Frido Mighel Ojaste 7. klassist.
Juhendaja Kersti Randväli.

Aitäh teile!
Vabariigi aastapäeva aktused
[13.02.2019 15:27]
1. klassidel aktuskontsert juba 18.veebruar.

22.veebruar on alates kella 9:20st ülejäänudel.
Ootame kõiki Playback'i koolivooru
[07.02.2019 09:52]
Juba 11. märtsil toimub Playback koolivoor.

Playback on staarijäljendamise konkurss õpilastele ning kujutab endast tuntud artistide ja telenägude matkimist.

Iga esineja valmistab ette mõnda lauljat või ansamblit või matkiva laulupala, reklaami või katkendi seriaalist ning kannab selle publiku ees ette Playback showl.

Etteaste pikkuseks on 1,5 - 3 minutit.

Konkursil osalevad noored peavad oskuslikult omavahel kombineerima näitlemis- ja esinemisoskused, eesmärgiga tuua žürii ja publikuni võimalikult täpne koopia originaalesitusest. Playback annab noortele võimaluse samastuda endale meelepärase artistiga ning end laval staarina tunda.

Koolivoorus võisteldakse kolmes vanuseastmes:
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass

Iga vanuseastme parim saab võimaluse esindada kooli Pärnumaa Playback 2019, mis toimub 23.märtsil Strandis.
Sõbrapäev
[06.02.2019 13:04]
Juba 14. veebruaril tähistatakse sõbrapäeva! Hoidkem üksteist!
Vene keele tublid!
[16.01.2019 13:25]
Üleriigilisel vene keele ainevõistlusel saavutas meie kooli õpilane Joonas Leemet II koha ning Mark-Oliver Miljan IV koha. Olete väga tublid!
Täname õpetaja Marina Pašinat, kes oli õpilaste juhendaja.
Kolmapäeviti tantsuvahetunnid
[08.01.2019 09:42]
Jaanuarikuu kolmapäevade vahetunnid mööduvad tantsides.
Alustame matemaatikanädalaga!
[08.01.2019 09:27]
Kooliaastat alustame matemaatikanädalaga! Head nuputamist ja lennukaid arve 🔢
Olime kunstikonkursil edukad
[12.12.2018 10:54]
Pärnu üldhariduskoolide kunstikonkurss 2018 tulemused:
5. klasside arvestuses Loreen Hanson - 2. koht
8. klasside arvestuses Elis Noormets - 2. koht
7. klasside arvestuses Karmen Kollo - eripreemia

Veel esindasid meie kooli ja olid tublid Lene Jüriso ja Helen Tilk.

Aitäh õpetaja Eve Popp, kes toetas ja märkas meie tublisid õpilasi! Olete teinud suure töö! :)
Jõuluaja heategevuslaat
[29.11.2018 14:28]
Avame 11.-12. detsembril Jõuluaja heategevuslaada! Seekord kogume müügitulu Tallinna loomaaia tiigrioru valmimiseks - rohkem infot http://tallinnzoo.ee/toeta-meid/tiigriorg/ .
Mõlemal päeval on saalis kast, kuhu saad oma panuse anda. Lisaks on väike muudatus korralduses: NB! Palun anna huvijuhile teada oma soovist laadal müüa! * hiljemalt esmaspäevaks(10.12).
Otseloomulikult ootame kõik müüma ja ostma! 🍡🍩
Jõuluaja maraton
[29.11.2018 11:09]
Kaugel need jõuludki enam on..
Ole nähtav!
[19.11.2018 15:33]
Armas õpilane, helkuri kandmine on kohustuslik!

Tuletame meelde liiklusseadust:
Liiklemine pimeda ajal ja helkuri kandmine:
Sõltumata valgustuse ja kõnnitee olemasolust on helkuri või valgusallika kasutamine pimeda ajal kohustuslik nii väljaspool linna/asulat kui linnas/asulas liigeldes.

• Halva nähtavuse korral või pimeda ajal teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat (§ 22 lg 8)
Ühtlasi on liiklusseadust täiendatud helkuri mõistega ning määratud nõuded helkurile:
• helkur on vahend inimese või muu objekti märgatavuse suurendamiseks pimeda ajal sellelt vahendilt valgusallika poole tagasi peegelduva valguse abil, mis on nähtav lähitulede valgusvihus vähemalt 150 meetrit ja kaugtulede valgusvihus vähemalt 300 meetrit (§ 2 p 11)
• Helkur, mida kasutab jalakäija, peab vastama isikukaitsevahenditele esitatud nõuetele ning olema kasutusotstarbele sobiv. (§ 11 lg 1)

Ohutut liiklemist!
Parimad rahvastepallis
[08.11.2018 12:23]
Pärnu koolide meistrivõistlustel rahvastepallis tuli meie kooli 4.-5. klasside tüdrukute võistkond esimeseks! Juheii ja palju õnne tublide tüdrukutele!
Võistkonnas mängisid:
- Anastassiya Andreeva 5a
- Loreen Hanson 5a
- Kaisa-Helin Kask 5a
- Andra Koorits 5a
- Brigita Ollo 5a
- Bärbel Rõõm 5a
- Lene Jüriso 5b
- Triin Lepasaar 5b

Palju õnne ka juhendajatele õpetaja Tuuli Joa ja aitäh õpetaja Indrek Kraavi ergutamise ja toetamise eest!
Toredad kontserdid on tulemas..
[07.11.2018 11:59]
Tulemas on toredad Eesti kontserti poolt pakutavad koolikontserdid 🎶
Stiilinädal 2018
[05.11.2018 12:21]
Esmaspäev on nohikute päev. Vahetundides on võimalik lahendada ristsõnu, sudokusid. Võta kindlasti kaasa oma raamat, et sellel päeval raamatuid lugeda.

Teisipäeval on kooli oodatud erinevate rahvuste esindajad. Õpilasesindus koostab Kahoot'i, mida saab vahetundides lahendamas käia.

Kolmapäev on mardi- ja kadrisantide päralt. Tuletame saalis meelde mõned mängud, mida vanasti lapsed mängisid.

Neljapäev on raamatu- ja filmikangelaste päev. Selleks päevaks tee oma tegelasest plakat(seal võiks olla tema kohta infot ja pilt). Plakatid riputame üles saali, et ka kõik teised neid ka vaadata ja uurida saaks.

Reede teemaks on Rääma õpetajad. Proovi olla võimalikult oma lemmik õpetaja moodi :) Kutsume üles ka õpetajatega selfisid/pilte tegema.

Õpilasesindus korraldab pikkadel vahetundidel tegevusi*
Nordplus Junior projekt „Ettevõtlik noor digiajastul“
[02.11.2018 00:00]
05.–09.11.2018 osalevad meie kooli 5.b klassi õpilased koos õpetajate Agita Keerdi ning Riina Arvaga Nordplus Junior projekti „Ettevõtlik noor digiajastul“ kohtumisel Läti pealinnas Riias. Seal kohtuvad ja koos tegutsevad läti, leedu ja eesti õpilased. Oma tegemisi kajastame kooli kodulehel ja ka Facebook´is.
Meemivõistlus "Nutisõltuvus"
[01.11.2018 20:51]
Meemivõistlus Rääma kooli õpilastele -

loo veebis naljakas, kuid viisakas meem teemal "Nutisõltuvus". Sõnade arv meemis max 7 sõna.

Tähtaeg saatmiseks - 30. november 2018

Meem saada e-kirjaga õpetaja Eve Poppile ja õpetaja Mardile aadressile - eve/ÄT/raama.ee ja mart/ÄT/raama.ee

Parimad meemid avaldame FB meemigaleriis.
Halloween
[22.10.2018 11:19]
🕷🕸See tuleb taas! Õpilasesindus korraldab HALLOWEENI 🕷🕸👻!
1. Too oma hirmus kõrvits näitusele (näitus 29.10.-2.11.)
2. Kolmapäeval ootame kõiki hirmsaid koletisi kella 16.00 kooli aula. (NB! Vaid kostüümiga pääseb peole)👻👨‍🎤
3. Toimuvad töötoad ja lõpetame õudsa diskoga.🧟‍♀️👯‍♀️
Avatud ka puhvet 🍰🍩!
Peo orienteeruv lõpp on 18.00.
Rääma kooli sünnipäevanädala FOTOJAHT
[11.10.2018 09:06]
Õpilasesindus kuulutab välja..
Rääma kooli sünnipäevanädala FOTOJAHI!
1. Küsi endale fotojahi leht(alates esmaspäevast huvijuhi ja õpilasesinduse ruumist)
2. Käi koos klassiga/sõbraga need punktid läbi;
3. Tee selfi või pilt(et teaksime, et oled koha leidnud ja seal käinud);
4. Saada pildid: raama6e@gmail.com
5. Parimad fotojäädvustused saavad ka suu magusaks!

* Lisaks kui oled jäädvustanud vahvaid pilte Rääma koolist sügisvärvides, siis võid julgelt neid ka jagada.
Vanapaberi kogumise kampaania 2018
[08.10.2018 13:36]
Taas võtame osa vanapaberi kogumise kampaaniast. Hoolime loodusest ning hoiame koos Pärnumaa puhtana!
Tunne oma õpetajaid
[08.10.2018 12:59]
Tule tutvu 1. korrusel õpetajate hobisid illustreerivate piltidega ja tee oma pakkumine.

Kuu lõpus avalikustame, kes mis pildi taga peitub.
Õpetajate päev 2018
[01.10.2018 14:04]
Juba sellel reedel on õpetajate päev!

Õpetajate päeva fotosid näed SIIN.
Euroopa spordinädal 2018
[18.09.2018 08:54]
Uuel nädalal tähistame Euroopa spordinädalat ka meie!
Rohkem infot küsi õpetajalt.
Vanavanemad tagasi kooli
[04.09.2018 10:54]
Head vanaemad ja vanaisad, ootame Teid tagasi kooli!
Tule meenuta häid kooliaegu ja veeda tore päev või tund õpilastega.
Anna oma soovist teada kas huvijuhile või vastavale õpetajale.

Jaga kindlasti uudist!

NB! 9.septembril on muideks vanavanemate päev!😊
Tutikas 1. b klass käis koolimajas..
[27.08.2018 00:00]
27.augustil toimus kokkusaamine kooliteed alustavate 1.b klassi lapse ja nende vanemate ning õpetaja Aivega.
Elevust jagus kõigile. Vanemad said teha veidi mõttetööd - lõpetada tuli laused:
1.klass on nagu aed, sest... ja Õpetaja on nagu ilm, sest.... Õpiti "kudumist ja heegeldamist" ehk kiitmist, rivistust, vanemad said jagada oma mälestusi koolist.
Õpiti tegema koostööd ja saadi teada, et koolis õpime tegema seda, mida veel ei oska ja saadi teada, et õpetaja ei oska ka kõike, kuid ometi püüab ja teeb.

Õpetaja Aive tänab kõiki lapsi ja vanemaid aktiivse kaasalöömise eest!
Õpikute laenutamine
[14.08.2018 18:21]
Õpikute väljastamine 2018/2019 õa toimub järgneva graafiku alusel 6.-9.klassile:

27. august
6. a – kell 9.30
6.b – kell 10.30
7.a – kell 11.30

28. august
8. a – kell 10.00
8. b – kell 11.00
7. b – kell 12.00

29. august
9.ab kl – 9.30
9. c – kell 11.00
7. c – kell 11.30

1. -5. klassile toimub õpikute laenutamine 1. septembril
1. septembri aktused 2018
[07.08.2018 11:15]
2.-8. klasside aktus kell 10:00.
1. ja 9. klasside aktus kell 12:00.
3. klassi tüdrukud sai suure tunnustuse osaliseks
[14.06.2018 09:10]
Briti Saatkond kuulutas varakevadel välja õpilaste loomekonkursi, millega tähistati 100 aasta pikkust sõprust Eesti ja Ühendkuningriigi vahel. Loomekonkursile saadeti 223 tööd üle Eesti. Loometöös võis fantaasial lennata lasta ja saata konkursile kirjatöö, joonistuse, heliteose, lauamängu või kasvõi skulptuuri. Konkursi auhinnaks oli 50 kutset kuninganna Elisabeth II auks peetavale suurejoonelisele ja pidulikule sünnipäevapeole 13. juunil Tallinnas. Meie koolist said Pärnus ainsatena auhinnalise ja eksklusiivse kutse 3.a klassi õpilane Melissa Tammer, kes joonistas huvitava pildi, ja 3.c klassi õpilane Luisa Randmaa, kes meisterdas põneva lauamängu. Palju õnne loomingulistele tüdrukutele erilise auhinna puhul! Aitäh õpetaja Tagele, kes õpilastega nendel teemadel rääkis ja tegeles. Oleme uhked!
Spordipäevad 2018
[07.06.2018 08:26]
Spordipäevade pildid leiad SIIT.
Viimase koolipäeva aktus
[06.06.2018 09:51]
Aktus algab 10:30 ja sellele järgneb klassijuhataja tund.
"Minu kingitus Eestile" ja meie tublid tüdrukud
[04.06.2018 11:54]
1. juunil selgusid Tallinna Loomaaias Omniva margijoonistusvõistluse "Minu kingitus Eestile" võidutööd ja avati näitus kõigist võistlusele saadetud joonistustest.
Laekus ligi 850 tööd, finaali sai kolmes vanusegrupis kokku 24 joonistust. Iga vanusegrupi võitja joonistusest teeb Omniva postmargi, mis jõuab septembris postkontoritesse müügile.
Meie kooli 2.c õpilaste Kertu Tõnuri ja Anngret Elionor Meltsi margijoonistused valiti finalistideks vanusegrupis 7-11. Tüdrukud said auhinnaks suure lehe päris postmarkidega, millel nende endi joonistatud pildid.
Suur tänu õpetaja Signele juhendamise eest! Ja aitäh Tagele, kes lastega kaasas käis ja vahvad pildid tegi!

Tüdrukud, olete vinged!
Õppida on mõnus ka väljaspool Pärnut
[31.05.2018 14:21]
3.c ja 4.b klass käisid õppereisil Tallinnas. Proovile pandi oma senised teadmised matemaatikast (orienteerumine ajas, ruumis ja internetis sõiduplaane uurides, marsruuti otsides), loodusest, liiklusest, keelest ja kultuurist, rahvuslusest.Loetud raamatud, tükike ajalugu jms. Suhted, õigused, kohustused ja kokkulepped.
Reis oli pikk, täis elevus ja rõõmu ja muidugi ka väsimust.
Aitäh kõigile osalejatele heade emotsioonide jagamise eest!
1. c ja 2.c klassi õppekäik
[31.05.2018 14:21]
Õppekäik Pärnu-Jaagupi kõrsikutehasesse ja külaskäik sepa juurde.
Pärnu meistrivõistluse tublid jooksjad
[31.05.2018 14:18]
Meie tublid 3. a klassid tüdrukud Tesire Tõnissoo, Viktoria Setško, Sofja Ivaštšenko ja Jaana Valgemäe saavutasid Pärnu koolide meistrivõistlustel 4x200m jooksul kolmanda koha!
Super tublid ja palju õnne teile! Aitäh õpetaja Tuulile vahvate piltide eest!
Tutipäev 2018
[28.05.2018 13:28]
Tutipäeva 2018 PILDID.
Vene keele maastikumäng
[23.05.2018 00:00]
23. mail osalesid kaks 9.b klassi õpilast vene keele maastikumängul, mis toimus Koidula Gümnaasiumis. Aitäh teile Sandra Koplus ja Kerdo Kask, olete tublid!
Suur tänu ka vene keele õpetajale Marina Pašinale!
Tutipäev 2018
[22.05.2018 09:32]
9. klasside tutipäeva aktus toimub juba 28.mail.
Tublid metsaviktoriinil osalejad
[18.05.2018 12:25]
Ka meie tubli 3. a klass osales metsaviktoriinis ja saavutas vägagi kõrge koha. Lausa 255 osalejast olid nad 57 kohal!
Õpetaja Liive ütles, et lapsed olid väga õhinas viktoriini lahendades ja said tohutult palju uusi teadmisi. Olete tublid ja suur aitäh õpetaja Liivele! :)🐾
Kevadine heategevuslaat
[07.05.2018 15:36]
Seekord toetame üheskoos oma kooli õpilast Egert Harakki.
Toetuskast on laada päevadel olemas!

Egert on Eesti kõige noorem inimene, kellele südamesiirdamine tehtud.

Üheskoos suudame aidata!
Kevadkontsert ja tublide õpilaste tunnustamine
[07.05.2018 15:34]
Pildid leiad SIIT.

Fotod: Ketter Hiiemäe
1.a klass külastas Ämari Lennubaasi
[03.05.2018 08:25]
Vaheajal, 26.aprillil külastas 1.a klass Ämari Lennubaasi. Suur tänu Roberti emale põneva ekskursiooni eest.
Väiksed staarid
[17.04.2018 14:37]
Eelmisel nädalavahetusel toimusid Tallinnas World Artistic Dance Organisation Põhja-Euroopa meistrivõistlused. Osalejaid oli Leedust, Ukrainast, Soomest, Rootsist, Venemaalt ja Eestist. Meie 4a õpilane Liis-Kätlin Pull sai Põhja Euroopa meistriks akrobaatilises show tantsus, lisaks veel 2.koha kaasaegses balletis paaridele ning suures konkurentsis 3.koha disco solos poiste ja tüdrukute seas.
Lisaks saavutasid Viktoria Setško 3A klass ja Katrina Kazakova 2C klass 1 koha- gruppis BEG Urban Pop (Disco) Juveniles+Juniors Duos.
Vinge tüdrukud olete! Palju õnne!
Rahvusvaheline lemmikloomapäev
[11.04.2018 00:00]
Virtuaalne galerii leitav SIIT.
Tragid matetalgulised
[10.04.2018 15:03]
Matetalgud on põnev üle kuu aja kestev arvutamisüritus algklasside õpilastele.Terve Eesti peale kokku osales kolmandaid ja neljandaid klasse üle viiesaja.
Meie kooli 3.a klass tuli kaheteistkümnendale kohale. Juhuu!
Super tublid lapsed ja õpetaja Liive
Mini Rääma Rammumees 2018
[10.04.2018 15:02]
Männipargi lasteaia rammumehed:
I koht Tormi
II koht Sepo
III koht Mattias

Liblika lasteaia rammumehed:
I koht Reiko
II koht Teir
III koht Ranno

Rääma Põhikooli 1. klasside arvestuses parimad:
I koht Gregory 1.B
II koht Ats 1.C
III koht Markus 1.A
Kõik olid tublid ja tragid! Aitäh meie tugevatele poistele ja vahvatele tantsutüdrukutele!
1.-4. klasside emakeelenädala tublid!
[03.04.2018 12:09]
1.-4. klassidel toimus emakeelenädala raames vahva nädal.
1. klassil toimus ilusa käekirja konkurss, kus parimad olid:
I Uku Raiesmaa 1.B, õp. Merike Männik
II Lisell Pütsep 1.A, õp. Kadri Päästel
III Anna Kopajeva 1.B, õp. Merike Männik
Eripreemia Sebastian Miljan 1.C, õp. Kelly Ornefeldt

2.klassil oli teemaks luuletuse kirjutamine, kus parimad olid:
I Sandra Viskus 2.B, õp. Angela Rähmonen
II Kätriin Tugi 2.B, õp. Angela Rähmonen
III Grete Raid 2.A, õp. Kairi Tomson

3. klassil oli muistendi kirjutamine, kus parimad olid:
I Sandra Saar 3.A, õp. Liive Karro
II Luisa Randmaa 3.C, õp. Leelia Siimer
III Elisabetta Reboldi 3.B, õp. Aive Vainu
Eripreemia Melissa Tammer 3.A, õp. Liive Karro
Eripreemia Sofja Ivaśtśenko 3.A, õp. Liive Karro

4. klassil jutukese kirjutamine, kus parimad olid:
I Triin Lepasaar 4.B, õp. Aive Jõffert
II Kaisa Sofia Kokk 4.A, õp. Annemai Talts
III Loren Hanson 4.A, õp. Annemai Talts

Lugesid töid Pärnu Vabakooli õpetajad.

Tublid õpilased ja õpetajad!
Üleskutse
[29.03.2018 08:00]
19.aprill on rahvusvaheline jalgrattapäev.
Pärnu Rääma Põhikool ja Pärnu Rattarikkaks kutsuvad üles kõiki koole ja lasteasutusi sellel päeval tulema kooli/tööle jalgrattaga!

Näitame üheskoos, et liikumine on lahe, energiasäästmine lõbus ja Pärnu rattaga liikumiseks parim linn Eestis.
Vahva liiklusohutuskoolitus PEATU, VAATA, LEHVITA!
[22.03.2018 00:00]
Pärnu Rääma Põhikooli kuus klassi läbisid liiklusohutuskoolituse PEATU, VAATA, LEHVITA.
Erilised tänud 1.b klassi lapsevanemale Selina Koodile, kes oma lapse klassile sellise vahva liikluskoolituse välja otsis. Suur aitäh ka õpetaja Merike Männikule, kes kaasas omakorda ülejäänud 1. ja 2. klassid.
Palju vahvaid emotsioone täis päev!


* Koolitust viivad läbi Neste Eesti koos hea partneri Volvo Trucks Estoniaga. 2018. aastaks seatud 1000 koolitatud õpilase eesmärk sai just Rääma Põhikoolis täidetud!
Suusaretk Jõulumäel
[15.03.2018 08:41]
3.c, 4.b ja 6.c klassi õpilased ja õpetajad karastasid vaimu ja keha Jõulumäel suusatades ja kelgutades. Ilma- ja lumeolud olid suurepärased. Eriline tänu õpetaja Anu Taveter'ile, kes kandis hoolt suusavarustuse eest ja õpetas suuskadel liikumist mäkke ja alla. Aitäh Peeter Tammesson'ile, kes samuti lastele õpeusi jagamas oli. Ja muidugi täname vahvaid õpetajaid, kes olid nõus nii vahva pärastlõuna ette võtma- Leelia Siimer, Aive Jõffert ja Riina Arva!

Rohkem pilte facebookis
Emakeelenädal 2018
[09.03.2018 08:59]
Terve nädal põnevaid tegevusi täis.
Playback 2018 koolivoor
[05.03.2018 11:44]
Juba sellel reedel 9. märtsil toimub Playback 2018 koolivoor.
Jõuad veel osaleda või tule lihtsalt kaasaelama!

Pildigaleriiga tutvu SIIN.
Kingilaada eest sai hulga vahvaid raamatuid
[20.02.2018 14:32]
5.-6. detsembril 2017 toimus koolis heategevuslik kingilaat. Seekord koguti raha raamatukogule, et oleks võimalus uusi raamatuid seotada. Siin kõik need vahvad raamatud ja mängud on, kusjuures esimene raamat läks juba välja :)
Suursuur aitäh õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele, kes toetasid küpsetistega ja kes poetasid raha kogumiskasti!😊📚Põnevat lugemist!
Eesti Vabariik 100 kontsertaktused
[30.01.2018 08:59]
Rohkem infot tegevuste kohta:facebook, Stuudium või küsida klassijuhatajalt.
Sõbrapäev
[30.01.2018 08:57]
Sõbrapäev pole enam kaugel.
Tantsuvahetunnid tulevad taas
[09.01.2018 11:30]
Järgmisest teisipäevast (16.01) alustame taas tantsuvahetundidega! Igal vahetunnil saab tantsida saalis!
Tublid sporditüdrukud
[14.12.2017 12:43]
Meie 3. klasside tüdrukud käisid eile, 13.detsembril ülelinnalistel pallilahingu võistlustel ja saavutasid seal II koha. Lisaks pääsesime ka edasi vabariiklikule turniirile, mis toimub jaanuaris.
Võistkonnas mängisid:
- Mirtel Hunt
- Keidy Vaikla
- Katri Liis Sedjakin
- Eliisabet Leibak
- Anete Fjodorov
- Liisa Kuljasova
- Brigita Kiara Rahu
- Carolin Lisete Mitt
- Mariliis Saal

Juhuu, tublid tüdrukud! Palju õnne ka õpetaja Tuuli Joale!
Jõulupeod 2017
[12.12.2017 10:02]
Algklasside jõulupeod õpilastele toimuvad 21.detsembril ja 5.-9. klassidele 22.detsembril.
Jõuluaja tänukontsert
[12.12.2017 09:59]
Pildid Kadri Mekk SIIN.

Veel pilte Maris Üürike SIIN.
Rääma kingilaat
[24.11.2017 14:29]
5.-6. detsembril toimub heategevuslik kingilaat.
Kadripäeva Karneval
[15.11.2017 14:36]
Tähistame kadripäeva!

PildidSIIN.
Jõuluaja tänukontsert
[15.11.2017 08:09]
Olete kõik oodatud 10.detsembril kell 12:00 SPA Strandi.
VaNaPaBeR 2017a
[01.11.2017 08:54]
Suur, suur aitäh kõigile paberi kogujatele ja kampaanias osalejatele.
Selle aastased kogused oli taaskord märkimisväärselt suured ning kogu kogus, mis koolide peale kokku koguti oli 44 tonni. Suurepärane tulemus!
I koht Paikuse Põhikool 19560 kg
II koht Pärnu Ülejõe Põhikool 14145kg
III koht Pärnu Raeküla kool 4630 kg
IV koht Pärnu Rääma Põhikool 3360 kg
Tubli 4. koht! Aitäh kõigile, kes vanapaberit viisid! Olete tublid!
Algklasside kunstikonkurss 2017
[01.11.2017 08:53]
Pärnu üldhariduskoolide algklasside kunstikonkurss 2017 tulemused:
1.klasside arvestuses saavutas eripreemia Sessi Tamm 1. c klassist. Juhendaja Kelly Ornefeldt.
2. klasside arvestuses saavutas II koha Kaisa Kruusma 2.b klassist. Juhendaja Milvi Mihhels.
3. klasside arvestuses saavutas I koha Sandra Saar 3. a klassist ja tema klassiõde Viktoria Setško eripreemia. Juhendaja Liive Karro.
Palju õnne!
Stiilinädal
[26.10.2017 12:27]
Stiilinädala stiilid on teada ja lisaks iga päev mängu vahetunnid!
10:00-10:20 6.-9.klassid
11:05-11:25 1.-2. klassid
12:10-12:30 3.-5. klassid
Lõbusaim nädal koolis- KINDLASTI!
Tublid kunstnikud!
[16.10.2017 11:44]
Laupäeval, 14. oktoobril toimus Pärnu Ühisgümnaasiumis Pärnu linna üldhariduskoolide, 5.-12.kl. õpilaste kunstikonkurss. Osalesid 53 õpilast kõikidest koolidest. Kunstiõpetajad on teinud väga head ettevalmistustööd ja konkursi tase oli väga kõrge!
Žüriis olid akvarellist Eve Ermann (Tallinnast), Pärnu Kunstikooli õpetajad Tiina Saidla ja Kristel Pajos.
Meie tublid õpilased :9.klasside arvestuses esikoha Kendra Kruusla ning 8.klasside arvestuses II koha Helen Tilk. Palju õnne õpilastele kui ka õpetaja Eve Poppile!
Kooli sünnipäevanädal
[09.10.2017 15:53]
Tähistame kooli sünnipäeva! Uuel nädalal väljas QR-koodid, kus avanevad vahvad küsimused. Mis süsteemi järgi neid valida, seda anname teada klassijuhatajatele nädala lõpuks. Lisaks ootame vahvaid joonistusi ja fotosid teemal "Minu armas Rääma Kool".💐🎉
Koolikontsert "Vask jääb"
[09.10.2017 15:52]
Vahva kontsert kogu kooliperele. Pilet vaid 2€.
VaNaPaBeR 2017a
[26.09.2017 11:41]
VANAPABER EI OLE PRAHT!

OÜ Paikre korraldab koolidele vanapaberi kogumise kampaania.
Toimumisaeg: 25. september kuni 21. oktoober 2017a.
Kõikide kampaanias osalevate koolide juurdes on konteinereid.
Kuid sel aastal on eelistatud variandiks kogutud vanapaberi toomine Paikre sorteerimisjaama Pärnusse Raba 39, mis on avatud E-R 08.00-18.00; L 10.00-14.00. Soovi korral ka Paikre prügilasse, Põlendmaa, Paikuse vald. Paikresse toodud vanapaberi eest makstakse ka vastuvõtu tasu: paber 10 eur/tonn+km ja papp 30 eur/tonn +km. Tuues palun öelda kooli nimi (klass) ning teie toodud paberi kogus lisatakse vastava kooli koguste juurde.
Kooli juures konteinerisse kogutud vanapaber läheb kirja kooli koguselisse üldarvestusse. Anna oma kogusest teada ka huvijuhile: kadrim@raama.ee
Tulenevalt kampaania mahukusest, kaalub Paikre kogutud vanapaberit konteineripõhiselt.
Auhinnad:
* rändkarikas, suurima paberi koguse kogunud koolile
* rahaline tasu igale koolile, vastavalt kogutud koguste alusel (tuues Paikresse)
* esikolmikule (kooli põhiselt ehk siis koolist üks klass) temaatiline ekskursioon ja kultuurisündmuse külastuse piletid.

Hoolime loodusest ning hoiame koos Pärnumaa puhtana!
Lugupidamisega,
Christy Kivine
Kliendihaldur
OÜ Paikre
Raba 39, 80041 Pärnu
Tel: 445 5767
e-mail: christy@paikre.ee
http://www.paikre.ee
Nael kummi!
[25.09.2017 09:52]
Olime taaskord suurima osalusega linnakool Pärnumaa rattaretkel.
Rääma kooli esindus laulu-ja tantsupeol
[03.07.2017 14:28]
Ka Rääma kooli esindus käis laulu-ja tantsupeo rongkäigul.
Edulugude konkurss
[15.06.2017 12:06]
Haridusprogrammi "Ettevõtlik kool" üle-eestilise võrgustiku edulugude konkursile esitas Rääma kool 8.c klassi loovtöö "Liikumismängud kooli õuealal".
Töö juhendaja õpetaja Kadri Killing.
Töö tulemust saad näha SIIN.
Kevadpidu
[26.05.2017 11:51]
2.c ja 3.b klasside kevadkontsert.
2.c ja 3.b klass tänavad peo õnnestumise eest juhendajaid õp. Ainot, õp. Helvit, õp. Gretet, õp Taget, õp.Ullat, õp Mariliisi, õp Leeliat ja õp. Aivet. Kummardus tublidele esinejatele 2.c ja 3.b klassist ning laululastele 1.c klassist ja Liis-Kätlinile ja Anastassya´le 3.a klassist. Aitäh koheletulnud publikule! Tegite kooliaasta ühe õhtu eriliseks, mida on hea meenutada!
Kooliolümpia 2017
[23.05.2017 13:05]
22.mail toimus Rääma Põhikooli õpilastel ja õpetajatel spordipäev, mille teemaks oli Kooliolümpia. Oli vahva päev Jõulumäe Tervisespordikeskuses.

Õp. Maris Üürikese pildid on leitavadSIIT.

Huvijuhi pildid on leitavadSIIT.
4.a klass rattapäeval
[22.05.2017 08:01]
19.mail toimus Männipargis algklasside rattapäev, kus võtsid osa ka meie 4. a klassi õpilased.
Kevadkontsert ja tublide õpilaste tunnustamine
[11.05.2017 12:49]
Oli tõesti suur rõõm näha eilsel kevadisel tublidele pühendatud kontserdil niii suurel hulgal meile tähtsaid inimesi! Aitäh teile! Siit lingilt leiate õpetaja Marise poolt tehtud pildid (lae endale meeldivad pildid esimesel võimalusel omale sobivasse seadmesse).
Õp. Maris Üürikese pildid on leitavad SIIT.
Pärnu linna infootsingu võistlusmäng
[11.05.2017 08:39]
Pärnu linna infootsingu võistlusmäng toimus 10. mail 2017. Rääma Koolil läks hästi!

1.-3. klasside arvestuses saavutasime III koha! Võistkonnas olid: Lene Jüriso, Carina Kohv, Rayan Tõnts, juhendaja Mart Kimmel.
4.-6. klasside arvestuses saavutasime ka III koha! Võistkonnas olid: Joonas Leemet, Magnar Liier, Remo Raiesmaa, juhendaja Eve Popp.
7.-9. klasside arvestuses võtsid osa ka Maarja Ventsel, Alex Sander Link ja Heldin Riga, juhendaja Eve Popp.

Palju õnne! Olete väga tublid ja nutikad!
Pärimuskultuuri nädala pildigaleriid
[05.05.2017 15:02]
Uurimus- ja loovtööde pildid SIIN.


Kontsertaktuse pildid SIIN.
Rääma Võimlemispidu 2017
[03.05.2017 12:26]
Rääma Võimlemispidu 2017.
Algusega kell 10:25 lasteaiad ja 1.-4. klassid
Kell 12:35 5.-9. klassid!

Ootame kõiki ka pealtvaatama ja kaasaelama!
Inglise keele olümpiaadi tulemused
[24.04.2017 08:50]
Pärnu linna inglise keel olümpiaadi tulemused:
4. klass
Osalejaid oli 33.
Lisandra Särkinen 16. koht (õpetaja Kadri Päästel)
Raimond Busch 17. koht (õpetajad Tage Kaas ja Merike Männik)
Sten-Erik Tombak 22. koht (õp Kadri Päästel)
Kert Allik 26. koht (õp Tage Kaas ja Merike Männik)

6. klass
Osalejaid oli 29
Joonas Leemet 3. koht (õp Tage Kaas)
Magnar Liier 16. koht (õp Tage Kaas)
Liiz-Beth Leesment 17. koht (õp Hilja Amor)
Erik Soopere 19. koht (õp Hilja Amor)
Tublid õpilased ja juhendajad!
Esmaspäev oli meile rõõmus..
[14.04.2017 13:33]
2.c klassi õpilased teenisid üleriigilisel Tähekese e-viktoriini finaalis I ja II koha.

2.a klass saavutas VI koha.

3.b klass oli oma klasside arvestuses VII ja VIII koha!

E-viktoriin Hea Laps finaalis saavutasid meie tublid 4.a klassi õpilased II koha ja VIII koha!

2.-3.klassi võistkond saavutas ülelinnalisel nutivõistlusel oma vanuserühmas IV-V koha.
6. ab poisid said ülelinnalisel nutivõistlusel oma vanusegrupis IV koha.
7.-9. klassi esindajad said nutivõistlusel tubli III koha!

Suur aitäh kõigile juhendajatele ja abilistele!

Põhjalikum ülevaade meie facebooki lehel ja Nutiraama lehel SIIN.
Matetalgud 2017
[11.04.2017 08:57]
Matetalgud kestsid kuu aega ja osales 458 klassi üle Eesti. Meie 2.a klass sai 8. koha ja tulid ka viimase nädala võitjateks! Suurepärane tulemus!
Kiitus 2. A klassile ja nende klassijuhatajale Liive Karrole!
Maailma Tervisepäeva tähistamine
[07.04.2017 14:53]
7.aprillil tähistasid Rääma Põhikooli õpilased ja õpetajad Maailma tervisepäeva. Toimusid tantsu vahetunnid, loeti klassidega samme, valmistati tervislikke salateid, tehti plakateid ja lisaks käis külas Pärnu Kalev Spordikool.
Pildid leiabSIIT.

Maailma Tervisepäeva tulemused:
TERVISE SALAT
I KOHT 7.c klass

ERIPREEMIAD:
7.b Maitsemeelte üllataja eripreemia
5.a Lihtne ja efektne eripreemia
2. a Nunnu eripreemia
8.c Elmo eripreemia
3.b Annabel Brudel- Magustoidu eripreemia
3.b Carina Kohv- Detailseim menüü eripreemia
9.b Teemakohane nimi eripreemia
1.a Värviline ja ilus eripreemia
9.c Suvine eripreemia
2.c Punane vulkaan- Üllatav ja maitsev eripreemia
2.c Suvine ja värskendav eripreemia

SAMMULUGEMIS VÕISTLUS:
1.-4. klasside parim 3.A klass
5.-9. klasside parim 9.B klass

Aitäh kõigile osavõtjatele!
Maailma Tervisepäeva tähistamine
[03.04.2017 09:35]
Tähistame Maailma Tervisepäeva!
Liigume jala, rattaga või tuleme bussiga!

Liikumine teeb tervisele pai!
Emakeelepäeva tulemused
[01.04.2017 00:00]
14.märtsil toimus linna koolides emakeelepäeval konkurss, kus..

1. klass- „Ilus käekiri“
1. Marleen Pulst 1. B klass õp. Angela Rähmonen
2. Eva Rao 1. C klass õp. Signe Heindla
3. Kertu Tõnuri 1.C klass õp. Signe Heindla
Eripreemia Ketlin Jürisoo 1.B klass õp. Angela Rähmonen

2.klass „Luuletuse kirjutamine“
1. Tesire Tõnissoo 2.A klass õp Liive Karro
2. Erik Pajula 2.B klass õp. Aive Vainu
3. Liisi Kalda 2.C klass õp. Leelia Siimer
Eripreemia Laura Rebane 2.C klass õp. Leelia Siimer

3.klass „Muistendi kirjutamine“
1. Carina Kohv 3.B klass õp. Aive Jõffert
2. Eilonwy Tenno 3.B klass õp. Aive Jõffert
3. Triin Lepasaar 3.B klass õp. Aive Jõffert

4.klass „Jutukese kirjutamine“
1. Reno-Ronald Paroll 4.B klass õp. M. Männik
2. Linda Päärnamets 4.B klass õp. M. Männik
3. Lisandra Särkinen 4.A klass õp. Kadri Päästel
Rääma Rammumees 2017 pildid
[24.03.2017 09:06]
Rääma Rammumees 2017 pildid SIIN.
Rääma Rammumees 2017
[14.03.2017 14:43]
Kooli spordisaalis(võimlas) toimub Rääma Rammumehe võistlus, 23.märtsil.
Emakeelenädal
[10.03.2017 09:20]
13.-17. märts toimuvad erinevad sündmused, seoses emakeelenädalaga.
Lasteajakiri Täheke ja Hea Laps e-viktoriin
[09.03.2017 08:54]
Selgunud on lasteajakirjade Täheke ning Hea Laps vabariiklike e-viktoriinide finalistid. Aitäh, kõikidele osalejatele ning palju õnne finalistidele! 

Täheke 2. klass FINAALI jõudsid MEIE koolist :
Tesire Tõnissoo, Jaana Valgemäe (2A);
Andres Antropov, Välek Raiesmaa (2C).
Laura Rebane ja Liisi Kalda(2C)
Täheke 3. klassl FINAALI jõudsid MEIE koolist :
Lene Jüriso, Carina Kohv (3B).
Hea Laps 4. klass FINAALI jõudsid MEIE koolist :
Lisandra Särkinen ja Annabel Sibul (4A);
Kati Liivamägi ja Liisi Lepp (4A).
Ees ongi ainult finaal, mis sel aastal toimub veebis, 10. aprillil.
Kiitus tublidele õpilastele ja nende õpetajatele! :)
Sütevaka-Varraku mälumäng
[09.03.2017 08:53]
Meie kooli mälumängurid võitsid Pärnumaa 8.-9. klasside õpilaste Sütevaka-Varraku mälumängus üldarvestuses II koha. Toimus kolm mängu, kus võtsid mõõtu 5-liikmelised meeskonnad. Meie kooli esindasid Kristi Koitla 9a, Andreas Päkk 9a, Mirko Käärats 9a, Henry Niemann 9b, Maarja Ventsel 8b, Cathy Keso 9b, Käroli Pajo 9b ja Rasmus Koikson 7a. Aitäh Teile ja juhendajatele
Meie tublid jahilised!
[07.03.2017 10:14]
Sel aastal koguti "Küünlaümbriste jahil" ühiselt üle 4,7 miljoni teeküünlaümbrise ning üle 1,1 miljoni patarei. Kogumises võttis osa 424 kooli/lasteaeda ning üle 15 000 lapse.
Äge on see, et meie kooli 7.c klass saavutas sel aastal vabariiklikul tasemel auhinnalise 2. koha!!! Juhei!
4. a klassi õpilane Rando Janson meie parim küünlaümbriste koguja ja Kiur Kommer parim patareide koguja.

Tublid õpilased ja õpetajad!
Kogu info leitav ka siit: http://www.kuunlajaht.com/tulemused-2017.html?lang=et
"Küünlaümbriste jaht" on lastele ja noortele suunatud keskkonnakampaania, mille raames kutsutakse leidma võimalikult palju tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid.
Vastlapäev
[23.02.2017 20:57]
Vastlapäev toimub 1.märtsil. 1. klassid ja lasteaiad trallivad kell 9:30 võimlas. Teistel toimuvad üritused vastavalt ajakavale ja vahetundide ajal. Kohtume 1. märtsil!
Sõbrapäev möödus rõõmsalt
[14.02.2017 14:04]
Seekordne sõbrapäev möödus vahvaid sõbrapilte tehes ja vahetunided tantsu lüües. Otsiti ka südameid.

Kõik pildid leitavad:
SIIN.
3. koht teaduste mängus
[10.02.2017 09:29]
Meie tubli võistkond saavutas teadadmiste mängus "Huvitav teadus" III koha! Kusjuures mäng toimus erinevatel teemadel ja juba alates novembrist. Võiskonnas olid: Cahty Keso, Käroli Pajo, Andreas Päkk, Kristi Koitla, Mirko Käärats ja Henry Niemann! Palju õnne! Aitäh ka kõigile tublidele õpetajatele!
Tublid rahvastepalli mängijad!
[10.02.2017 00:00]
Pärnu Koolispordiliidu meistrivõistlused rahvastepallis.
Meie kooli võistkond saavutas III koha.

Võistkonnas mängisid:
Kaisa - Sofia Kokk 3a
Kaisa - Helin Kask 3a
Bärbel Rõõm 3a
Liis - Kätlin Pull 3a
Anete - Mai Poolak 3a
Anastassiya Andrejeva 3a
Annabel Isand 3b
Triin Lepasaar 3b
Lene Jüriso 3b

Sama võistkond pääses edasi ka Eesti Koolispordiliidu vabariiklikule turniirile, mis toimub 2. märtsil Kohilas.
Täname õpetaja Tuuli Joad!
Füüsikud
[03.02.2017 12:07]
Ülelinnalisel füüsika olümpiaadil saavutas 9.a klassi õpilane Kristi Koitla II koha. Ja väga tubli osaleja oli ka 9.a klassi õpilane Andreas Päkk. Tublid olete! Tänud ka õpetaja Kersti Randväljale!
Vabariigi aastapäeva aktused
[02.02.2017 14:28]
23.veebruaril:
1.-3. klass kell 9:20
4.-6. klass kell 10:25
7.-9. klass kell 11:30

Pärast aktusi minnakse Vabariigi aastapäeva rongkäigule! 12:45 kogunemine Alevi kalmistu juures.
Sõbrapäeva tegevused
[02.02.2017 14:27]
14. veebruaril on koolis avatud fotonurk ja lisaks on võimalik algklasside korrusel tantsimas käia. Õpilasesinduse liikmed külastavad ka lasteaedu, et nendega vahvad sõbrapäeva mängud teha. 15. veebruaril avame sõbrapäeva laada, kus annetatud tulu läheb loomade varjupaigale(loomade ravikuludeks).
Playbacki koolivoor
[02.02.2017 14:26]
Playbacki koolivoor toimub 6.märtsil saalis.
Mis on Plaback.. staarijäljendamise konkurss õpilastele. See kujutab endast tuntud artistide ja telenägude matkimist.
Etteaste pikkuseks on 1,5 - 3 minutit.
Iga esineja valmistab ette mõnda lauljat või ansamblit või matkiva laulupala, reklaami või katkendi seriaalist ning kannab selle publiku ees ette Playback showl.
Konkursil osalevad noored peavad oskuslikult omavahel kombineerima näitlemis- ja esinemisoskused, eesmärgiga tuua žürii ja publikuni võimalikult täpne koopia originaalesitusest. Playback annab noortele võimaluse samastuda endale meelepärase artistiga ning end laval staarina tunda.
Võisteldakse komes vanuseastmes:
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
Koolivooru parimad saavad edasi Pärnumaa Playbackile, mis toimub 25. märtsil 2017 Pärnu Kuursaalis.
Ootame rohket osavõttu! Rohem infot saab huvijuhilt!
Võõrkeelte võistlussarjas saavutasid õpilased II koha
[27.01.2017 10:14]
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis toimus 25.jaanuaril vene keele sõnavaramäng, kus meie tublid õpilased saavutasid II koha! Osa võtsid: Martin Belan, Sandra Koplus, Kariina Tarassova ja Mark-Oliver Miljan. Palju õnne tublide õpilastele ja õpetaja Ritale! :)
Keemia
[25.01.2017 14:12]
21. jaanuaril toimus keemiaolümpiaad. Kristi Koitla tuli üheksandike seas esimeseks. Samuti olid tublid Maarja Ventsel, Kristofer Mäeots ja Andreas Päkk. Palju õnne!
Tublid poisid!
[24.01.2017 09:36]
Meie kooli viiendike võistkond osales 20.jaanuaril 2017 Tammsaare koolis ülelinnalisel võistlusel "Adventures with English" ja saavutas hinnalise 3.koha. Võistlesid: Draco Valtenberg, Frido Mighel Ojaste, Renar Jõeäär, Tanel Nõmm ja Egert Nõmm.
Tublid poisid!
Kontsert "Keha kui pill, rütm kui mäng"
[22.01.2017 15:31]
Kontsert juba 30.jaanuaril ja kooli saalis(aulas).
Stiilinädal 2017
[03.01.2017 00:00]
Taaskord on ees ootamas vahva nädal, kus saab riietuda natuke teistmoodi kui muidu.
Puhveti nädal
[02.01.2017 00:00]
Õpilasesindus avab üheks nädalaks oma puhveti, kus saab osta kõike head ja paremat. Tule vaatama ja ostma, hinnad soodsad.
Tantsu vahetunnid
[27.12.2016 00:00]
Õpilasesindus kuulutab välja kolmapäevased tantsu vahetunnid. Tule ja võta sõber kaasa.
Algklasside jõulupidu 2016
[21.12.2016 14:30]
Sellel aastal toimus algklasside jõulupidu kahes osas, kõigepealt 1.-2. klassid ja siis 3.-4. klassid. Kohal oli jõuluvana ja jagus palju toredaid etteasteid. Aitäh kõigile abilistele ja klassidele.

Pilte leiab SIIT.
Fotod: Ketter Hiiemäe
Tubli geograafia tundja!
[21.12.2016 09:44]
10.detsember toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Kristi Koitla tuli üheksandike seas teiseks. Veel osalesid Henry Niemann, Andreas Päkk ja Maarja Ventsel ja olid ka väga tublid. Täname õpetaja Arina Galkinit!
Algklasside jõulupidu 2015
[21.12.2016 00:00]
Vahvaid pilte algklasside jõulupeost leiad SIIT.
Mälumängurid pääsesid meistrivõistluste finaali
[08.12.2016 10:33]
30.novembril toimunud Eesti koolinoorte XIV mälumängmeistrivõistlustel Pärnumaa eelvoorus tuli meie kooli 9. klasside meeskond II kohale. Kuna punktisumma oli kõrge, pääses võistkond ka üleriigilisele finaalmängule, mis toimub 2.aprillil 2017. Eelvoorudes osales 140 põhikoolivõistkonda, lõppvooru pääses neist 33. Meie kooli edukasse meeskonda kuuluvad Kristi Koitla, Andreas Päkk, Henry Niemann ja Mirko Käärats! Aitäh Teile ja edu finaalis! Oleme uhked!
Tublid teadlased
[07.12.2016 11:38]
Meie võistkond tuli eile, 6.detsembril, Koidulas toimuvas teadusvõistluses "Huvitav teadus" 2. voorus esimeseks. Teemaks oli seekord bioloogia, geograafia ja keemia.
Koosseis: Andreas Päkk, Kristi Koitla, Mirko Käärats, Cathy Keso ja Käroli Pajo. Tublid olete! Muidugi suur aitäh nende tublile juhendajale- Arina Galkin!
Robotex 2016
[05.12.2016 11:44]
​Reedel, 2. detsembril käisid meie tublid robootikud Robotex 2016 üritusel võistlemas. Esindatud olid 3 võistkonda, mille liikmed olid 3. kuni 6. klassini. Päev oli ülimalt meeleolukas ning meie Edisoni robotid võistlemisel väga tublid!
Lapsed ootavad järgmist Robotex´i, et sinna võistlema minna.

Aitäh klassijuhatajatele, lapsevanematele ning juhendajatele!

Rohkem pilte näed
NutiRääma lehel.
Heategu, mis tõi jõulutunde..
[01.12.2016 14:08]
Õpetaja Aive Jöfferti sõnad: "Tänane hommik muutus eriliseks, sest kooli kolmandal korrusel jalutas ringi poisiks muutunud ingel ja jagas piparkooke. Inglikujulised kaunistatud piparkoogid lõhnasid imeliselt ja jõulutunne puges hinge. Minu hinges hakkas kriipima mõte: "Kuidas ma ise pole taibanud teha kellegi hommikut eriliseks ühe tibatillukese heateoga?" Jagan pilti sellest piparkoogiinglist ja loodan, et saate ka osa sellest erilisest jõulutundest." Aitäh 2.a klassi õpilasele Ravenile!
Jõulukontsert 2016
[29.11.2016 11:37]
Ootame teid kõik kooli jõulukontserdile "Tänuõhtu tegijatele" pühapäeval, 11.detsembril kell 12 Spa Strand suures Jurmala saalis.
Jõuluaktused 2016
[28.11.2016 00:00]
21.detsemberil toimub algklasside jõulupidu ja 22.detsember 5.-9. klasside jõuluaktused.
Advendihommikud
[23.11.2016 00:00]
1.-4. klassidele toimub igal esmaspäeval advendihommik.
Koolinoorte viktoriini Meie Pärnu võitsime meie!
[22.11.2016 19:33]
Pärnu linna koolidele kõige olulisema viktoriini Meie Pärnu tulnukalaadse mehikese kuldse karikaga tõid sel aastal Rääma kooli Maarja Ventsel (8.b), Kristi Koitla (9.a), Andreas Päkk (9.a), Mirko Käärats (9.a) ja Henry Niemann (9.b). Tarkade Klubi juhendajad on õpetajad Heli Buht ja Eve Alu.

Eelmisel korral juhtus see 2012.aastal.
Kiitus ja au teile kõigile igavesti!
Luulekonkurss
[07.11.2016 13:06]
Eesti keele õptajad kuulutavad välja luulekonkurssi. Rohkem infot saate oma õpetajatelt.
Kampaania tulemused
[07.11.2016 10:15]
Seekordne vanapaberi kogumis kampaania "Vanapaber ei ole praht" on läbi saanud ja meie kool jäi auväärsele neljandale kohale. Kokku kogus Rääma kool 1,68 tonni vanapaberit. Suursuur aitäh kõigile, kes kampaanias osalesid!
Kunstikonkurss
[01.11.2016 08:33]
20.oktoobril toimus Pärnu linna koolide kunstikonkurss algklassidele. Palju õnne meie tublidele õpilastele ja juhendajatele!
2.klass
I koht- Laura Rebane, juhendaja Leelia Siimer.
Eripreemia- Sofia Samira Kociks, juhendaja Liive Karro.
4.klass
II koht- Kreete Seerma, juhendaja Merike Männik.
Parimatest töödest tuleb näitus Port Arturis.
Kiidame!
[29.10.2016 16:35]
Meie kooli tublid 4A õpilased Lisandra Särkinen ja Annabel Sibul osalesid Hea Laps e-viktoriini esimeses voorus ning saavutasid 4. klasside seas I koha! :)
Meie kooli tublid 3B õpilased Lene Jüriso ja Carina Kohv osalesid Tähekese e-viktoriini esimeses voorus ning saavutasid 3. klasside seas I koha! :)
Meie kooli tublid 2A õpilased Tesire Tõnissoo ja Jaana Valgemäe osalesid Tähekese e-viktoriini esimeses voorus ning saavutasid 2. klasside seas II koha! :)
Aitäh väga tublidele lastele ning nende juhendajatele!
Halloweeni pidu
[21.10.2016 00:00]
Reedel, 4.novembril on oodatud kõik Rääma kooli õpilased hirmsale diskole.
Klaveriloomad
[17.10.2016 00:00]
Tulemas on vahva koolikontsert "Klaveriloomad". Pilet 2 € ja selle saab soetada huvijuhilt!
Heategevuslaat
[12.10.2016 13:31]
Taas korraldame heategevusliku laada, kus seekordne tulu läheb MTÜ Eliise Puhkepesale.
Tubli ettelugeja!
[10.10.2016 21:56]
7. oktoobril toimus Keskraamatukogus 4. klasside ettelugemine. Meie koolist käis lugemas 4.b klassi õpilane Kaisa Kohtla.
Lugeda on hea!
Rääma Kooli Fondi stipendium
[07.10.2016 10:28]
Rääma Kooli fondi rajaja on meie kooli vilistlane Valter Ojakäär, kes 19.märtsil 2008.aastal annetas suure osa oma elutööpreemiast Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri fond.
Rääma Kooli fondi eesmärgiks on toetada Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed ja võimaldada neil arendada oma loomingulisi andeid.

Stipendiumitaotluste vastuvõtt 2016.aastaks lõpeb 17.oktoobril kell 16.00.

Vajaliku info ja dokumendid Rääma Kooli fondile taotluse esitamiseks leiate hariduse ja teaduse allfondide juurest.

Taotlused esitage paberkandjal Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil:
A. Weizenbergi 20A-13, 10150 Tallinn
Telefon 601 3428

Vastuvõtt tööpäeviti ja 10.00 – 16.00

Jagamisele tuleb kuni 485 eurot. Halduskogu on neljaliikmeline: Hilja Amor, Elmo Joa, Hilja Treuberg, Astrid Viik.

Stipendium antakse üle kooli jõulukontserdil "Tänuõhtu tegijatele" käesoleva aasta detsembris.
Varasemad stipendiumid on omistatud tütarlastekoorile Viise (2014) ja Rääma kooli neidude rahvatantsurühmale Kullakesed (2015).
Aasta Õpetaja 2016
[06.10.2016 10:54]
Kes veel rõõmusõnumit ei tea, siis meie tubli ja andekas õpetaja, Arina Galkin, pälvis Aasta Õpetaja 2016 tiitli! Hiphip hiphip hurraaa
Õpetajate päev 2016
[26.09.2016 13:51]
Lähenemas on õpetajate päev.
"Tere sügis" näitus on avatud!
[22.09.2016 13:11]
Täna, 22.september avati näitus "Tere sügis!". Lustakas näitus on vaatamiseks kuni reedeni. Värvilist sügise algust!

Pildid on nähtavalt facebook'i lehel!
Vanapaber ei ole praht!
[19.09.2016 08:47]
Taaskord kutsub OÜ Paikre kõiki Pärnu linna ja Paikuse valla koole võistlema kampaanias „Vanapaber ei ole praht“.
Eesmärgiga tõsta noorte keskkonnateadlikust jäätmete sorteerimise osas ning vältida paberi, papi sattumist olmejäätmete sekka.

Rääma Kooli juures on 2 konteinerit, üks õunaaia juures ja teine uue maja poolsel küljel.
Samas on koolil ja ka lapsevanematel endil võimalik tuua kogutud vanapaber Paikre sorteerimisjaama Pärnusse Raba 39, mis on avatud E-R 08.00-18.00; L 10.00-14.00. Sorteerimisjaama tuues palun öelda kooli nimi ning teie toodud paberi kogus lisatakse vastava kooli koguste juurde.
Vanavanemad tagasi kooli!
[15.09.2016 14:09]
Ootame 3.-6. oktoobrini kõiki toredaid vanaemasid ja vanaisasid tagasi kooli! Tule tee tund huvitavaks!
Anna enda soovist teada,kas mõnele õpetajale või huvijuhile! Räägi julgesti uudist edasi!
Täitsame üheskoos sügise algust
[15.09.2016 14:07]
Kuulutame välja näituse "Tere sügis". Kaunistame oma klassid ja koolimaja toredate sügisandidega.
Euroopa Spordinädal 2016
[06.09.2016 11:02]
Tähistame üheskoos Euroopa Spordinädalat!
Tule Rääma õpilasesindusse!
[05.09.2016 08:43]
Võtame vastu uusi liikmeid 5.-9. klasside õpilaste seast. Ankeedi saab huvijuhi ruumist.
Palju õnne Õpilasmalev 50!
[09.07.2016 00:00]
Palju õnne õpilasmalev 50! Selleks aastaks Rääma rühm lõpetanud. Oli tore ja vahva malevasuvi! :)
Muinsuskaitsemängu tulemused
[23.05.2016 15:32]
Selgunud on muinsuskaitsemängu tulemused:
VIKTORIIN:
5.-6. klasside arvestuses:
I koht 6. b klass
II koht 5. a klass
III koht 6. a klass
4. koht 6. c klass ja 5. koht 5.b klass
7.-9. klasside arvestuses:
I koht jäid jagama 8.a ja 8.b klass
II koht 7.b klassi I grupp
III koht 7.a klass
4. koht 7.b klassi II grupp ja 5. koht 7.c klass
MAASTIKUMÄNG:
5.-6. klasside arvestuses:
I koht 5. a klass (P)
II koht 6. a klass
III koht 5. b klass
4. koht 5. a klassi (T), 5. koht 6. b klass ja 6. koht 6.c klass
7.-9. klasside arvestuses:
I koht 8. b klass I grupp
II koht8. b klass II grupp
III koht 7.b klass II grupp
4. koht 7.b (I grupp); 5. koht 8.a; 6. koht 7.c ; 7. koht 8.c; 8. koht 7.a
Aitäh tublidele osalejatele! Kiidame kõiki, sest tähtis pole võit, vaid osavõtt!
Sellel aastal oli ka kõige suurema osalusega muinsuskaitsemäng, mis näitab, et huvi pole kuhugile kadunud.
Täname korraludsmeeskonda: 8.a klassi tüdrukuid- Rebeka Kollo ja Gerlyn Haasmad ning juhendajat õpetaja Eve Alut!
Kergejõustiku võistlused
[17.05.2016 20:51]
Täna, 17.mail toimusid Pärnu koolide meistrivõistlused kergejõustikus. Ka meie tublid õpilased osalesid seal.
Parimad tulemused:
Carolina Roolaht 8b kl - 400m jooksus II koht
Teet Tuulik 8b kl - 800m jooksus III koht
6-9 kl tüdrukute võistkond 4x100m teatejooksus III koht.
Võistkonda kuulusid: Ane Mitt, Merilin Kask, Ethel-Emily Saaremägi ja Carolina Roolaht.
Palju õnne ja suur aitäh kehalise õpetajatele, Tuulile ja Indrekule!
Kui mul ükskord luua lasti..
[12.05.2016 18:36]
Neljapäeval, 12. mail avati Rääma Põhikooli 7.b klassi näitus Pärnu Keskraamatukogus.
Rääma Põhikooli 7.b klassi õpilastööde juhendaja on kooli vilistlane kunstnik Kaarel Kütas. Juba sügisveerandil alanud töö koolinoorte ideedega on kevadeks jõudnud lõpusirgele ja valminud on näitus, mis koosnev erinevates tehnikates teostest. Näitusekomplektis on mitu fotoseeriat, maalid, joonistused ja skulpturaalsed objektid. Kuigi kunstinäituseks valmistumine pole tavakooli seitsmendike jaoks tavapärane tegevus, on nad pooleaastase tööprotsessi järel jõudnud tulemuseni, mida kirjeldades võib vast öelda, et tegu on kooli kunstitunni ülesande ja kaasaegse kunsti seguga.
Rääma Kooli Kevadkontsert
[09.05.2016 12:48]
Juba 15.mai toimub Endla teatris Rääma Kooli Kevadkontsert ja tublide õpilaste tunnustamine.

  INTRANET
Uus grupitöökeskkond kooli töötajatele:
»  Postkast
»  Kalender
 
Kasutajanimi:  
Parool:  
Stuudium
NuriRääma
NordPlus
KiVa
Rääma Kool Facebookis
Raba 3Telefon.: (+372) 4437945E-post:kool[ät]raama.eeReg nr. 75000229
Pärnu, 80010Faks: (+372) 4437615Koolitusluba: HM1607HM (28.06.2001)