Asutatud 1875
22. oktoober 2020KOOLIST  |  ÕPPETöö  |  INIMESED  |  HUVITEGEVUS  |  UUDISED
ÕPPETöö  
» Õppetöö kalender
» Tunniplaan
» Päevakava
» Konsultatsioonide ajad
» Vastuvõtuajad
» Eksamite info
» Hindamise kord
» Kodukord
» Õppekava
» Õppekasvatustöö eesmärgid
» Õppetugisüsteemid
» Õppenõukogu
» Arvutiklass
» Raamatukogu
» Õppematerjalid
» Viited
ARVUTIKLASS
PÄRNU RÄÄMA PÕHIKOOLI ARVUTIVÕRGU JA -KLASSI 
KASUTAMISE KORD

I Üldsätted
 1. Rääma Põhikooli arvutiklass on mõeldud õppetööks.
 2. Reeglite järgimine on kohustuslik kõigile Rääma Põhikooli arvutiklassi kasutajatele.
 3. Vabal ajal, kui ei toimu arvutiklassis õppetööd, saab klassi kasutada järgnevate isikute juuresolekul:
  • Rääma Põhikooli õpetaja, arvutiõpetaja, süsteemiadministraator (edaspidi haldajad)
  • selleks volitatud õpilased (edaspidi õpilashaldajad), kes kinnitatakse Rääma Põhikooli direktori käskkirjaga.
 1. Arvutiklass on mõeldud kasutamiseks Rääma Põhikooli õpetajatele, õpilastele ja vilistlastele. Muudel isikutel on lubatud arvutiklassis viibida ainult arvutiklassi haldajate, õpilashaldajate või direktori loal.
 2. Arvutiklassis ei viibita töökohal söögi ja joogiga.

II Haldajate õigused

 1. Ainult süsteemiadministraatoril on õigus arvutiklassi arvutitesse tarkvara installeerida ja seda sealt kustutada.
 2. Ainult klassi haldajatel on õigus arvutiklassis olevate seadmete ühenduskaableid ümber ühendada ja avada arvutite korpuseid ning otsustada ühe või teise programmi vajalikkuse üle.
 3. Klassi haldajatel on õigus ajutistesse kataloogidesse salvestatud ja õppetööd mittehõlmav info kustutada etteteatamata.

III Õpilashaldajate õigused

 1. Õpilashaldajatel on võimalik saada haldajatelt arvutiklassi kasutamise lisaõigusi.
 2. Õpilashaldajatel on õigus nõuda klassist lahkujatelt oma töökoha korrastamist.
IV Kasutaja õigused ja kohustused
 1. Klassi haldajad peavad tagama arvutiklassi korrasoleku õppetööks.
 2. Arvutiklassi kasutajad on kohustatud järgima käesolevat eeskirja ja alluma klassis oleva õpetaja, arvutiklassi haldaja või õpilashaldaja korraldustele.
 3. Selleks, et Rääma Põhikooli arvuteid ja arvutivõrku saaksid kõik õpilased ja õpetajad turvaliselt kasutada, peavad kasutajad:
  • hoidma saladuses kasutusõigusi tagavaid paroole;
  • mitte lubama teistel isikutel kasutada oma kasutajatunnust;
  • arvuti tagant lahkudes lõpetama kõik tema poolt käivitatud programmiseansid, arvuti süsteemist välja logima ning töökoha korrastama;
  • järgima Interneti eetikareegleid;
  • meeles pidama, et arvuti pole mitte kasutaja isiklik omand.
 1. Õpilased saavad süsteemi logida oma klassi kasutajanimega. Soovi korral on võimalik saada ka endanimeline kasutajanimi ja profiilid, selleks tuleb pöörduda haldajate poole.
 2. Kõik isiklikud failid tohib salvestada ainult oma klassi kodukataloogi (asub K-kettal).
 3. Kodukataloogi maksimaalne lubatud suurus on 20MB. Kokkuleppel haldajatega võib seda suurendada.
 4. Isikliku kasutajanimega kaasnevad isiklikud profiilid, kodukataloog, mailiaadress kujul: kasutajanimi@raama.parnu.ee ja võimalus panna üles enda kodulehekülg kooli serverisse.
V Reeglid, mille rikkumine toob kaasa karistuse
 1. Teistele isikutele omistatud kasutajatunnuste kasutamine.
 2. Omavoliline programmide installeerimine arvutitesse (kui on väga suur soov kasutada mingit programmi, mida arvutites ei leidu, tuleb pöörduda arvutiõpetaja või süsteemiadministraatori poole).
 3. Teiste kasutajate segamine nii otseselt kui ka kaudselt – arvutiklassis lärmamine, teiste kasutajate tegevuse põhjendamatu takistamine, ressursside tahtlik raiskamine jms.
 4. Arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude kasutamine täiendavate juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks.
 5. Kasutajatele mittekuuluvate failide sisu muutmine (kaasaarvatud töökeskkondade konfiguratsiooni muutmine) ja viirusega nakatatud andmekandjate (pehmekettad, CD-d jms) teadlik kasutamine.
 6. Kasutajate isiklike andmekandjate kasutamine ilma haldajate loata.
 7. Inventari määrimine, lõhkumine ja varastamine, arvutite ja lisaseadmete ümberpaigutamine arvutiklassis.
 8. Arvutitel mängimine/jututoad.
 9. Rääma Põhikooli arvutitel pornograafiaga tegelemine. Vastav mõiste on defineeritud kehtivas seadusandluses.
VI Tegevuste prioriteedid Rääma Põhikooli arvutiklassis
 1. Tunniplaanijärgne õppetöö.
 2. Muud Rääma Põhikooli tegevusega otseselt seotud tööd (näiteks kooli kodulehega seotud tegevus, aineõpetaja poolt määratud ülesanded, referaadid, uurimused vms).
 3. Elektronpost, WWW kasutamine.
 4. Muud tegevused, mis ei häiri teisi kasutajaid ja on käesolevate reeglitega kooskõlas.
VII Karistused
 1. Ülalmainitud reeglite vastu eksimine on karistatav. Karistuse määra ja kestvuse üle otsustavad haldajad § hoiatus § arvutiklassi ajutine kasutamise keeld tunnivälisel ajal, selleks perioodiks suletakse ka kasutaja isiklik account serveris
 2. Suurema eksimuse korral võidakse otsustamine delegeerida kooli juhtkonnale.

Seoses käesoleva korra rakendamisega tekkivates küsimustes pöörduda haldajate poole.

                                                

  UUDIS
Õpetajate päev
[29.09.2020 15:11]
Juba esmaspäeval, 5. oktoobril tähistame õpetajate...
  INTRANET
Uus grupitöökeskkond kooli töötajatele:
»  Postkast
»  Kalender
 
Kasutajanimi:  
Parool:  
Stuudium
NuriRääma
NordPlus
KiVa
Rääma Kool Facebookis
Raba 3Telefon.: (+372) 4437945E-post:kool[ät]raama.eeReg nr. 75000229
Pärnu, 80010Faks: (+372) 4437615Koolitusluba: HM1607HM (28.06.2001)